Umzumbe Municipality

uMaspala waseMzumbe

Building a better future

Mon – Thurs

08:00-16:30

Fridays

07:30-16:00

Welcome to

UMZUMBE

LOCAL

MUNICIPALITY

SAKHA IKUSASA ELINGCONO

OUR

SERVICES 

HOUSING

We provide housing

ROADS & BRIDGES

We provide road ainfrastructure

YOUTH PROJECTS

We have a number of interventions aimed at uplifting the youth

SPECIAL PROGRAMMES

Aimed at uplifting the community

DISASTER MANAGEMENT

We provide disaster management services

COMMUNITY PROJECTS

Aimed at uplifting the community

Umzumbe Local Municipality boasts with numerous development opportunities available to people of Umzumbe and outside investors. The municipality precinct runs along the coastal strip of the Indian Ocean between uMthwalume and Mfazazana.

LATEST

NEWS & EVENTS

UHLELO LOKUFAKA UGESI KWASUNDUZA EWARD 01

Umphakathi owakhele indawo yaseSunduza , kuWadi 1 uzwakalise enkulu intokozo emva kokuzwa izindaba zokufakwa kwagesi ezoqala ngomhlaka 1 May 2023. Leprojekthi yokwakhiwa kwenqalasizinda zagesi kanye...

Read More

HIS WORSHIP MAYOR

Cllr BG Nyuswa

039 972 5403

mayor@umzumbe.gov.za

DEPUTY MAYOR

Cllr MZ Luthuli

039 972 5447

deputymayor@umzumbe.gov.za

SPEAKER

Cllr SM Maphumulo

039 972 5432

speaker@umzumbe.gov.za

0 +

Citizens

0 %+

Electrification

0 km ²

Area

0 +

Projects

Other Municipalities