News / Events

Vision:

By 2030 Umzumbe will be economically viable, enjoying tourism, heritage and agri-cultural benefits.

Mission:

The municipality is dedicated to promote people-centred development, acceleration of service delivery and sustain-able local economic develop-ment.  

Quick Links:

o Tenders

o Documents

o Vacancies

o Supplier Database Form

o NewsAmbulance : 10177

Umdoni Fire & Emergencies :

039 974 1061

Police : 10111

Hibberdene :

039 835 0012

Msinsini : 039 699 1600


Important Numbers:

IDP SDBIP Budget Database Form

Umzumbe Local Municipality

Disaster : +27 71 604 0400

                   +27 39 972 0005

Government Call Centres and Help Lines


Annual Report

Anti Fraud and Corruption Hotline :


Batho Pele Principles.pdf

Umzumbe Contact Numbers:

Telephone    : 039 972 0005

Fax Number : 039 972 0099

MDB 4

News / Events

No.

Headline / Description

Date Posted

1

Clean Audit - 2014/2015

08/12/2015

2

Isasasa lemidlalo yeMayoral Cup

14/07/2015

3

Ivalwe ngolunye unyawo inyanga yabasha

14/07/2015

4

Umzumbe time travels back to 1828

20/05/2015

5

Traditional Healers Forum launched

20/03/2015

6

Community Facilities Program

19/03/2015

7

Isasasa lemidlalo yasebhishi

19/03/2015

8

Umzumbe strengthenes democracy

19/03/2015

9

Bahlomulile abaphumelele ngamalengiso

19/03/2015

10

Ukongiwa kwamanzi emvula

19/03/2015

11

New Beach to boost ecconomy

13/02/2015

12

Taking Government to the people: 2014 Mayoral Izimbizo

18/11/2014

13

Kuhlungwa uzime wozime

15/08/2014

14

Umzumbe strengthens public participation

15/08/2014

15

Kuzophela nya ngezinyokanyoka

20/05/2014

16

BonguZwane High School School Safety programme

20/05/2014

17

Kuxoxisanwe namadoda

20/05/2014

18

Injabulo kuvulwa iholo likanokusho

10/03/2014

19

Sigcina Umzumbe uhlanzekile

10/03/2014

20

Sakha ikusasa kwezemfundo

26/02/2014

21

Umzumbe Municipality electrifies 265 rural houses

26/02/2014

22

Matric Awards

26/02/2014

23

Festive Season Games / Summer Games

13/12/2013

24

Amakhosi sworn into the Umzumbe Municipality Council

29/11/2013

25

Umzumbe flag flies high in Karate championships

29/11/2013

26

Youth in Business Empowered

29/10/2013

27

Isivivane sikaShaka

28/10/2013

28

Joy brought by wheelchairs

22/10/2013

29

67 Minutes

19/07/2013

30

Mandela Day - Page 1

19/07/2013

31

Mandela Day - Page 2

19/07/2013

32

Umzumbe Budget and IDP

2013

33

Accolade

2013

34

Information dissemination

2013

35

2013 Beach Games

2013

36

Heroes honoured

2013

37

Dress a Child

2013

38

Academic Excellence

2013